Irena-NaciskałaNazywam się Irena Naciskała. Pracuję w Akademii Happy Kids. Kwalifikacje do pracy z dziećmi zdobyłam kończąc studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Jestem osobą ciepłą ,życzliwą i otwartą. Szybko nawiązuję kontakt z dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną  przyjemność. W naszej pracy skupiam się na wszechstronnym  rozwoju dziecka, poszerzając jego predyspozycje i zdolności.

Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę i kwalifikacje, uczęszczając na różne szkolenia i kursy.