J A N U A R Y  -  S T Y C Z E Ń

 

After the United States of America and Canada - all in North America it’s time to come to Europe and start travelling English speaking countries on our continent.

First stop: England!

 

english day

04.01.2022

E n g l i s h D a y

On 4th day of January we will start our journey through England. We will visit it’s capitol - London - city full of amazing sights : London Eye, Tower of London, Big Ben, Buckingham Palace. We will also find time for English tea. Then maybe we will discover a mistery of Stonehenge.

5 stycznia rozpoczniemy podróż po Anglii. Odwiedzimy jej stolicę - Londyn - miasto pełnie niesamowitych zabytków: London Eye, Tower, Big Ben, Pałacu Buckingham. Znajdziemy również czas na angielską herbatkę i być może odkryjemy tajemnicę Stonehenge.

 

parts of the body

13 & 14.01.2022

P A R T S  O F   T H E  B O D Y
English Workshops

And again all preschoolers will have opportunity to take part in English workshops. This time we will learn about our bodies! So let’s sing: Head, Shoulders, Knees and Toes …

Kolejny raz wszystkie przedszkolaki będą miały okazję wziąć udział w warsztatach języka angielskiego. Tym razem będziemy uczyć się o częściach naszego ciała. Zaśpiewajmy więc: Głowa, ramiona, kolana, pięty…

 

queen

17.01.2022

God Bless The Queen

The most important person in England? The Queen - for sure! We will wonder how is it to be a Queen, what decisions she has to make and is it fun or job to be a Queen.

Najważniejsza osoba w Anglii? Królowa - bez wątpienia. Będziemy się zastanawiać jak to jest być Królową, jakie decyzje musi podejmować na co dzień i czy to właściwie zabawa czy praca - być Królową.

 

na krolewskim dworze

27.01.2022

Na Królewskim Dworze

Ladies and Gentlemen! After meeting the Queen it’s time to refine etiquette! How are we supposed to act during tea time or approaching dance. Besides, we will learn how to dance English waltz.

Panie i Panowie! Po spotkaniu z Królową czas dopracować dworską etykietę. Jak wypada się zachować podczas podwieczorku czy zbliżającego się balu? Ponadto będziemy się uczyć jak tańczyć angielskiego walca.

 

carnival ball

2 8. 0 1. 2 0 2 2

C a r n i v a l l   B a l l

All princesses and princes, queens and kings, knights, dragons, superheroes, and other super persons are more than welcome on our carnival party.

Please, bring your costumes and good mood and see you soon!

Wszystkie księżniczki i książęta, królowe i królowie, rycerze, smoki, superbohaterowie i inne super osoby są więcej niż mile widziane na naszej karnawałowej zabawie.

Prosimy - przynieście kostiumy, dobre humory i do zobaczenia już wkrótce!