A P R I L  -  K W I E C I E Ń

In April we will travel to another country of Great Britain - this time it’ll be magical Scotland. Where else can we find Loch Ness Monster, fairies and so many castles? And, dom’t forger - here every man can walk in a skirt :)

 

prima aprilis

1.04.2022

Prima Aprilis Day of the Smile

Prima Aprilis is a celebration of making jokes, fun, smiling and playing tricks on each other. We decided to celebrate more like a day of smiling - that’s why we will make funny faces, create our own happy monster and have a lot of plays and games.

Will you smile with us?

 

Prima Aprilis to świętowanie robienia żartów, zabawy, uśmiechania się, łapania dystansu do siebie oraz robienia psikusów. My postanowiliśmy szczególnie część dotyczącą uśmiechania się - dlatego będziemy dziś robić śmieszne iny, stworzymy własnego wesołego potwora a także będziemy się bawić i grać w gry.

A Ty? Uśmiechniesz się z nami?

 

scotland

4.04.2022

Magical Scotland

Let’s continue traveling around the English World! It’s time for Scotland. On Monday we will collect informations about Scotch flag, anthem and basic traditions, important places. We will also listen bagpipes, we will look for Loch Ness Monster and admire some Scotch castles.

 

Kontynuujmy podróż po angielskim świecie. Czas na Irlandię. W piątek zbierzemy informacje na temat irlandzkiej flagi, hymnu, podstawowych tradycji i ważnych miejsc. Posłuchamy również gry na dudach, poszukamy potwora z Loch Ness i będziemy podziwiać niektóre ze szkockich zamków.

 

banki

8. 0 4. 2 0 2 2

Soap Bubbles

On Friday we will have a special guest who will present to us amazing tricks with soap bubbles. In the end of it we will even have opportunity to get caught inside of one :)

 

W piątek będziemy mieć specjalnego gościa, który zaprezentuje nam niesamowite sztuczki z bańkami mydlanymi. A na końcu pokazu będziemy mieli nawet okazję do bycia złapanym przez jedną z nich.

 

castes

19. 0 4. 2 0 2 2

SCOTCH CASTLES - Preschool Contest

After being fascinated by Scotch Castles every preschool group will create and build their own fortress. As a team, we keep our fingers crossed for everyone :) Enjoy!

 

Po oczarowaniu już istniejącymi szkockimi zamkami każda grupa przedszkolna wymyśli i zbuduje swoją własną twierdzę. Jako zespół trzymamy kciuki za wszystkich :) Enjoy!

 

 

wales

22.04.2022

Wales

On April we will know one more country - Wales. Traditionally we will collect informations about flag,  nthem, most important places, And - fun fact - in Wales we can find even more castles than in Scotland! There are 600 castles! Can we see them all ? :)

 

W kwietniu poznamy również inny kraj - Walię. Tradycyjnie już będziemy zbierać informacje na temat flagi, hymnu, najważniejszych miejscach. Ach - ciekawy fakt - w Walii możemy znaleźć nawet więcej zamków niż w Szkocji. Jest ich tam 600 ! Zobaczymy je wszystkie?