PLAN PRACY
WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO - EDUKACYJNY

na rok szkolny 2016/2017

TEMAT WIODĄCY

„ZDROWO ŻYĆ I AKTYWNYM BYĆ”

Hasła programowe:

  • Wrzesień: „Zdrowe plecy proste nóżki nie chodzimy jak kaczuszki”
  • Październik: „Wiem, co jem” 
  • Listopad: „Wyprawy po zdrowie”
  • Grudzień: „Świąteczne rozgrywki”
  • Styczeń: „Zimowo sportowo”
  • Luty: „Z higieną za pan brat”
  • Marzec: „Zdrowe ząbki mamy i się pięknie uśmiechamy”
  • Kwiecień: „My lekarza dobrze znamy i zaleceń przestrzegamy”
  • Maj: „Pierwsza pomoc - wiem, co robić”
  • Czerwiec: „Aktywne przedszkolaki”