RAMOWY ROZKŁAD DNIA

obowiązuje od 01.09.2013r.

godzina

Opis zajęć

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy i czynności dowolnie podejmowane przez dzieci.

Inspirowanie zabaw i zajęć indywidualnych przez nauczyciela, w małych grupach i zespołach.

Zajęcia wspomagające, prowadzone przez nauczyciela.

Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw, wspólnie z dziećmi.

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne

8.15-8.30

Czynności higieniczne, przygotowanie do pierwszego śniadania. Pełnienie dyżurów.

8.30-9.00

Śniadanie I

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie

10.00-10.45

Pobyt w ogrodzie.

Zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie.

Zabawy sportowe na boisku przedszkolnym pod kierunkiem wychowawców grup.

Spacery i wycieczki.

Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie i rozbieranie się).

Zajęcia dodatkowe.

10.45-11.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do  drugiego śniadania. Pełnienie dyżurów.

11.00-11.30

Śniadanie II + zupa

11.30-13.15

Dzieci najmłodsze: 

Odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki lub bajki czytanej przez nauczyciela.

Dzieci starsze:

Zajęcia dodatkowe.

Zabawy integracyjne, dydaktyczne, zabawy ze śpiewem.

Ćwiczenia słownikowe, gramatyczne, zajęcia wspomagające.

13.15-13.30

Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do obiadu

13.30-14.00

Obiad – drugie danie. Pełnienie dyżurów przy obiedzie.

14.00-15.15

Relaks, wyciszenie się.

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Indywidualne zajęcia wspomagające, prowadzone przez nauczyciela.

Zabawy w ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze.

Zajęcia dodatkowe.

15.15-15.30

Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do podwieczorku. Pełnienie dyżurów.

15.30-16.00

Podwieczorek

16.00-18.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci do domów.