W ramach projektu pn. „Magiczny świat nauki – rozwój w Akademii Happy Kids” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ, Numer projektu: RPDS.10.01.03.-02-0010/20, zaplanowane są między innymi działania związane z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola Akademia Happy Kids niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Działania te obejmują dwa dwudniowe szkolenia związane z podwyższaniem kwalifikacji nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na wczesnym etapie edukacji. Szkolenia obejmują zagadnienia związane z pracą indywidualną z trudnymi dziećmi, jak również kwestie związane z pracą z dziećmi wymagającymi wspomagania, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

W szkoleniach uczestniczyć będzie 12 nauczycieli zatrudnionych w Akademii Happy Kids. Założeniem projektu jest zatem zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności dotyczy to umiejętności postępowania z dziećmi trudnymi oraz ich rodzicami, gdyż ten kontakt często generuje konflikty w przedszkolu. Nabycie umiejętności w postępowaniu z trudnymi dziećmi, ich rodzicami i postępowanie w sytuacjach kryzysowych stanowi istotny element pracy i kompetencji nauczycieli.

 

W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie oferty na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia:

 

"Trudny przedszkolak - model pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania i rozwoju. Trudny rodzic - mediacje i trudne rozmowy z rodzicami"

Nauczyciele przedszkola zgłaszają problemy dotyczące trudnych zachowań u dzieci tj.: agresja, manipulacja, nadpobudliwość psychoruchowa, nieposłuszeństwo, dziecko niedostosowane społecznie.

Uczestnicy szkolenia: 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego z Przedszkola Akademia Happy Kids w Jeleniej Górze

Czas szkolenia: Szkolenie dwudniowe, 16 godzin dydaktycznych.

Termin szkolenia: 10-11.12.2022r. lub 16-17.12.2022r.

Miejsce szkolenia: Hotel - Karpacz lub Szklarska Poręba.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  Akademia Happy Kids Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Adres siedziby: ul. Solna 3, 58-500 Jelenia Góra, województwo dolnośląskie|
  NIP 6112679135
  REGON 021057676
 2. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA:
  Strona internetowa Zamawiającego: http://przedszkole.akademiahappykids.pl
 3. Termin nadsyłania ofert:
  7 dni od dnia zamieszczenia na stronie Magiczny świat nauki (akademiahappykids.pl)
  https://www.przedszkole.akademiahappykids.pl/projekty-unijne-2/magiczny-swiat-nauki.html
  Termin składania ofert upływa 6.12.2022 r. (wtorek) o godzinie 12:00.
  Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe Trudny przedszkolak - model pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania i rozwoju. Trudny rodzic - mediacje i trudne rozmowy z rodzicami