AKADEMIA HAPPY KIDS Spółka z o.o.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Świat zmysłów – świat nauki.
Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli
z Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids”

Celem projektu jest rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 257 926,18 zł

Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2021-06-30

 

Projekt obejmuje wiele działań, które są odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie. Działania zostały podzielone na trzy grupy:

I - działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia obejmują osiem modułów:

  • Świat teatru
  • Świat dotyku
  • Świat wzroku
  • Świat słuchu
  • Świat węchu
  • Świat mowy
  • Świat motoryki dużej
  • Świat motoryki małej

Projektem objęte są dzieci w wieku przedszkolnym, 21 osobowa grupa, w tym 11 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością

 

II – zakup wyposażenia specjalistycznego – sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju dzieci przedszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( dzieci z niepełnosprawnościami).

 

III – działania związane z realizacją 12 dni szkoleniowych dla nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids w Jeleniej Górze. Celem szkoleń jest podwyższenie kwalifikacji nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na wczesnym etapie edukacji.

 

Załączniki:
1. Harmonogram zajęć dodatkowych dla dwóch grup
2. Harmonogram szkoleń dla nauczycieli w IV kwartale 2019r.

 

projekty unijne