Przedszkole Akademia Happy Kids
Przedszkole Akademia Happy Kids
Przedszkole Akademia Happy Kids
Przedszkole Akademia Happy Kids

On 8th of October we celebrated HipHop Culture Day. It was a perfect occasion for wearing hoodies and baseball caps and being cool for all day. We started our day with assembling and rapping preschool' anthem.It was quite a good bit - thanks to Mrs Gosia! Later on we were entertained by amazing girls from Space Dance Studio who danced for us some hip hop songs. Asia and Maja then invited us to dance with them - every group had their time with girls :) 

If we talk about hip hop we can't forget about graffiti! That's way every group received their own graffiti which they could decorate in their own way - I must say - it looks awesome! 

 

8 października świętowaliśmy Dzień Kultury HipHopowej. To była idealna okazja by ubrać bluzę z kapturem, czapkę z daszkiem i być po prostu cool, totalnie luźnym przez cały dzień. Rozpoczęliśmy od apelu i zarapowania hymnu przedszkola - przy całkiem dobrym bicie - dzięki pani Gosi. Później byliśmy zabawiani przez niesamowite dziewczyny ze Space Dance Studio, które zatańczyły dla nas przy hiphopowych nutach.  Później Asia i Maja zaprosiły nas do zatańczenia z nimi - każda grupa dostała swój czas z dziewczynammi. 

Jeśli mówimy o hip hopie nie możemy zapomnieć o graffiti. Dlatego każda grupa otrzymała swoje własne graffiti, które mogła ozdobić na wybrany przez siebie sposób. Muszę przyznać - wyszło świetnie!

 

 • lkons4
 • lions5
 • lions4
 • lions3
 • lions2
 • lions1
 • kangaroos12
 • kangaroos11
 • kangaroos10
 • kangaroos9
 • kangaroos8
 • kangaroos7
 • kangaroos6
 • kangaroos5
 • kangaroos4
 • kangaroos3
 • kangaroos2
 • kangaroos1
 • foxes5
 • foxes4
 • foxes3
 • foxes2
 • foxes1
 • butterflies11
 • butterflies10
 • butterflies9
 • butterflies8
 • butterflies7
 • butterflies6
 • butterflies5
 • butterflies4
 • butterflies3
 • butterflies2
 • butterflies1
 • bees11
 • bees10
 • bees9
 • bees8
 • bees7
 • bees6
 • bees5
 • bees4
 • bees3
 • bees2
 • bees1

Dear Parents, we proudly present first English song, sang by all of our preschoolers :)

Enjoy ;)

 

Drodzy Rodzice, z dumą prezentujemy pierwszą angielską piosenkę, zaśpiewaną przez wszystkie nasze przedszkolaki :)

Miłego oglądania :)

 

Link do nagrania:

https://youtu.be/XjZM_J_iFjs

First Day of October we spent in United States of America! Miiss Aneta took us in an amazing journey across America. Not only we learnt about american flag and anthem, but also we got to know few states: New York, Arizona, Texas and Hawaii. Each of them welcomed our preschoolers with different attraction and challenge: in New York we have travvelled by yellowe taxi, in Arizona we bred a cactus, in Texas we met cowboys and their jobs and we were relaxing in Hawaii. It was great beginning of our journey around United States. 

 

Pierwszy dzień października spędziliśmy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pani Aneta zabrała nas w niesamowitą podroż przez Amerykę. Nie tylko nauczyliśmy się co nieco o amerykańskiej fladze i hymnie, ale również poznaliśmy kilka stanów: Nowy Jork, Arizonę, Teksas i Hawaje. Każdy z nich przywitał nasze przedszkolaki innymi atrakcjami i wyzwaniami. W Nowym Jorku podróżowaliśmy żółtą taksówką, w Arizonie wyhodowaliśmy kaktus, w Teksasie poznaliśmy kowbojów i ich pracę oraz odpoczywaliśmy na Hawajach. To był świetny początek podróży przez Stany Zjednoczone.

 

 

 • PHOTO-2021-10-02-09-22-58 2
 • PHOTO-2021-10-02-09-21-59 6
 • PHOTO-2021-10-02-09-21-58 2
 • PHOTO-2021-10-02-09-21-52
 • PHOTO-2021-10-01-15-04-22 5
 • PHOTO-2021-10-01-15-04-22 2
 • PHOTO-2021-10-01-15-04-21 4
 • PHOTO-2021-10-01-15-04-18
 • PHOTO-2021-10-01-14-54-25

O C T O B E R  -  P A Ź D Z I E R N I K

Let our journey around English speaking countries begin!

First stop: The United States of America :)

american deram

1.10.2021 (American’s would write: 10.1.2021)

American Day

One, two, three - count with me! Thursday and Friday we spent on English workshops with miss Kasia. The main topic was counting!  We had a lot of fun during games and activities connected wih numbers. So we were jumping and playing maracas - and the most important: we were counting ;) We can't wait another english workshops !

 

Raz, dwa, trzy - liczy i TY! Czwartek i piątek spędziliśmy na angielskich warsztatach z panią Kasią. Głównym tematem było liczenie. Mieliśmy wiele zabawy podczas gier i zadań, związanych z liczbami - skakaliśmy, graliśmy na marakasach - i co najważniejsze: liczyliśmy! Już nie możemy się doczekać kolejnych warsztatów po angielsku!

 

 

 • kangarroos1
 • kangaroos7
 • kangaroos6
 • kangaroos5
 • kangaroos4
 • kangaroos3
 • kangaroos2
 • f&p5
 • f&p4
 • f&p3
 • f&p2
 • f&p1
 • ducks3
 • ducks2
 • ducks1
 • dragonflies2
 • dragonflies1
 • butterflies4
 • butterflies3
 • butterflies2
 • butterfleis 1
 • bees2
 • bees1

On Monday we celebrated Polish Preschooler's Day. This year we invited for the party heroes and princesses from Disney. We danced all day and then we acceot several challenges from our guests - so we travelled by magic carpet with Alladin, we helped Cinderella collect pompons, we were diving with Nemo to know his fish friends and even we built a snowman from colourful snow with Elsa :) 

 

Once more we wish our preschoolers days full ofi laugh, courage to be themselves during their lives and Love - cause it's the most important thing in the world which have power to change lives, make friends and be happy :)

 

 

W poniedziałek świętowalismy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym roku zaprosiliśmy do zabaw bohaterów i księżniczki Disney'a. Tańczyliśmy cały dzień i podjęliśmy kilka wyzwań od naszych gości - dlatego też podróżowaliśmy na magicznym dywanie z Alladynem, pomogliśmy Kopciiszkowi zbierać pompony, nurkowaliśmy z Nemo by poznać jego rybich przyjaciół a nawet budowaliśmy bałwana z kolorowego śniegu z Elzą.

 

I jeszcze raz życzymy naszym przedszkolakom dni pełnych śmiechu, odwagi bycia sobą podczas całeg życia i Miłości - bo to najważniejsza rzecz na świecie, nająca moc zmieniania życia, zawierania przyjaźni i bycia szczęśliwym :)

 

 

 • lions2
 • lions
 • l&d12
 • l&d11
 • l&d10
 • l&d9
 • l&d8
 • l&d7
 • l&d6
 • l&d5
 • l&d4
 • l&d3
 • l&d2
 • l&d1
 • k&b8
 • k&b7
 • k&b6
 • k&b5
 • k&b4
 • k&b3
 • k&b2
 • k&b1
 • f&p22
 • f&p21
 • f&p20
 • f&p19
 • f&p18
 • f&p17
 • f&p16
 • f&p15
 • f&p14
 • f&p13
 • f&p12
 • f&p11
 • f&p10
 • f&p9
 • f&p8
 • f&p7
 • f&p6
 • f&p5
 • f&p4
 • f&p3
 • f&p2
 • f&p1
 • ducks3
 • ducks2
 • ducks1

After an exciting week we decided to go for a trip. All of our group took bagpacks and experienced beautiful journey to the nearby places. We admired the views from Szybowcowa Mountain and from under the Millenium Cross. We ate delicious things prepared earlier in houses but most of all we were together - we were walking, laughing and spending time together :)

 

Po ekscytującym tygodniu postanowiliśmy wyruszyć na wycieczkę. Wszystkie grupy zabrały plecaczki i doświadczyły pięknej podroży do pobliskich miejsc. 

Podziwialiśmy więc widoki z Góry Szybowcowej lub spod Krzyża Milenijnego. Jedliśmy przepyszne rzeczy przygotowane wcześniej w domach, a przede wszystkim byliśmy razem - spacerowaliśmy, śmialiśmy się i spędzaliśmy wspólnie czas.

 

 

 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

And another two exciting days have passed! On tuesday our preschoolers had english workshops with Miss Kasia - they were learning about means of transport. Thet were recognizing vehicles such as train, car, boat, plane and of course there were playing with them. They changed themselves into a train and travel all around the world. After workshops all groups had short photo session - below you can admire its effects :)

 

And today we were talking about this years holiday:) Children brought photographs and they could share their memories with group. 

 

I kolejne dwa ekscytujące dni za nami! We wtorek przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach z panią Kasią odbywających się w języku angielskim - uczyły się o środkach transportu. Rozpoznawały pojazdy takie jak pociąg, samochód, łódź, samolot i oczywiście bawiły się wraz z tymi słowami. Zmieniły się nawet w pociąg i podróżowały po całym świecie. Po warsztatach wszystkie grupy miały krótką sesję zdjęciową - poniżej mogą Państwo zobaczyć jej efekty. 

A dzisiaj rozmawialiśmy na temat tegorocznych wakacji. Dzieci przyniosły fotografie i mogły podzielić się swoimi wspomnieniami z grupą. 

 

 • IMG_429A0CEE9EF6-1
 • IMG_8CB827F13C28-1
 • PHOTO-2021-09-07-10-08-34 4
 • PHOTO-2021-09-07-10-08-32 5
 • PHOTO-2021-09-07-09-59-20
 • PHOTO-2021-09-07-09-54-43
 • PHOTO-2021-09-07-09-54-08
 • PHOTO-2021-09-07-12-02-57
 • PHOTO-2021-09-07-12-02-54 2
 • PHOTO-2021-09-07-12-02-50
 • PHOTO-2021-09-07-12-02-50 2
 • PHOTO-2021-09-07-12-02-52

And they went! We started this years amazing journey with Traveler's Day! Today we had opportunity to learn how to pack a suitcase or even fold our clothes. It was so fun! Then we were singing and dancing and! taking part in a group contests.After playing in each classroom, Kids went to playroom where the adventure was waiting for them. They had to pass obstacle course - I have to admit - it was hard! But... they did it! As a reward they received tickets for a plane trip. In a plane preschoolers had to find their places and of course fasten seatbelts. Remember - safety first! :) In the end, then landed in a beautiful jungle where they danced amd played with animals :) It was a great day finished with setting up a traveler's dairy - I wonder what we could find there.... soon we will see, I promise !

 

I poszli! Zaczęliśmy tegoroczną, niesamowitą przygodę Dniem Podróżnika. Dzis mieliśmy okazję nauczyć się jak pakować walizkę i składać nasze ciuchy. Ależ była zabawa! Potem oczywiście trochę śpiewaliśmy i tańczyliśmy, i braliśmy udział w grupowych konkursach. Po zabawach w swojej sali, Dzieci udały się do sali zabaw, gdzie czekała na nich przygoda! Musieli przejść tor przeszkod - i muszę przyznać - był bardzo trudny. Ale... dali radę! Jako nagrodę, otrzymali bilety na wycieczkę samolotem. 

Tam przedszkolaki musiały odnaleźć swoje miejsce i oczywiście zapiąć pasy. Pamiętajcie - bezpieczeństwo przede wszystkim :) Ostatecznie wylądowali w pięknej dżungli, gdzie tańczyli i bawili się ze zwierzętami. To był wspaniały dzień zakończony zakładaniem Dziennika Podróżnika. Ciekawa jestem co byśmy w nim znaleźli ... już niedługo przekonamy się. Obiecuję! 

 

 • tor8
 • tor7
 • tor6
 • tor5
 • tor4
 • tor3
 • tor2
 • tor1
 • podróż9
 • podróż8
 • podróż7
 • podróż6
 • podróż5
 • podróż4
 • podróż3
 • podróż2
 • podróż1

Last week we started with Adaptation Days for our two all new groups - Kittens and Bunnies. We were so excited to welcome little ones in our nursery ! These two days, prepared by the groups teachers, were full of fun, smile and knowing each other. We hope that Children will enjoy every minute of every day in Academy and they will grow like a beautiful flowers in preschool garden :)

 

Zeszły tydzień rozpoczęliśmy Dniami Adaptacyjnymi dla naszych dwóch zupełnie nowych grup - Kotków i Króliczków. Byliśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy powitać Maluchy w naszym żłobku. Te dwa dni, przygotowane przez nauczycieli grup, były oełne zabawy, uśmiechu i poznawania się nawzajem. Mamy nadzieję, że Dzieci będą cieszyć się każdą minutą, każdego dnia w Akademii i będą rozwijać się jak piękne kwiaty w przedszkolnym ogrodzie :)

 

 

 • DSC_0335
 • DSC_0330
 • DSC_0325
 • DSC_0322
 • DSC_0309
 • DSC_0305
 • DSC_0303
 • DSC_0284
 • DSC_0275
 • DSC_0269
 • DSC_0265
 • DSC_0257
 • DSC_0255
 • DSC_0236
 • DSC_0230
 • DSC_0216
 • DSC_0391
 • DSC_0387
 • DSC_0383
 • DSC_0372
 • DSC_0364
 • DSC_0363
 • DSC_0361
 • DSC_0353

Świat zmysłów - świat nauki

 • przedszkole Happy Kids
 • przedszkole Happy Kids
 • przedszkole Happy Kids
 • przedszkole Happy Kids

Polecamy:

 • sala zabaw dla dzieci Jelenia Góra
 • szkola językowa w&w Jelenia Góra
 • Lunch Bar Euforia Jelenia Góra Zabobrze
 • Club Euforia Jelenia Góra
 • lekkie danie Jelenia Góra
 • Kova Developer Jelenia Góra
 • Euforia Jelenia Góra
Projekt graficzny: Vento Studio