Przedszkole Akademia Happy Kids
Przedszkole Akademia Happy Kids
Przedszkole Akademia Happy Kids
Przedszkole Akademia Happy Kids

J A N U A R Y  -  S T Y C Z E Ń

 

After the United States of America and Canada - all in North America it’s time to come to Europe and start travelling English speaking countries on our continent.

First stop: England!

 

english day

04.01.2022

E n g l i s h D a y

On 4th day of January we will start our journey through England. We will visit it’s capitol - London - city full of amazing sights : London Eye, Tower of London, Big Ben, Buckingham Palace. We will also find time for English tea. Then maybe we will discover a mistery of Stonehenge.

5 stycznia rozpoczniemy podróż po Anglii. Odwiedzimy jej stolicę - Londyn - miasto pełnie niesamowitych zabytków: London Eye, Tower, Big Ben, Pałacu Buckingham. Znajdziemy również czas na angielską herbatkę i być może odkryjemy tajemnicę Stonehenge.

Santa Claus finally came to town!

Today we were honoured to guest a very special person - Santa Claus! He came to our preschool in his magical sleigh. He visited every group individually, but first we all gathered in the playroom to greet Santa and to sing an academy's anthem for him. And you know what happened? He had a surprise for us! He bought us presents! Of course he couldn't take them all to the playroom (there was to many of them). That's why we had to tell a special spell... and.. magic happened! All presents appeared in our classrooms! Wow! Santa is amazing and it was such a wonderful day! 

 

Święty Mikołaj w końcu przybył do miasta!

Dziś mieliśmy zaszczyt gościć bardzo wyjątkową osobę - Świętego Mikołaja. Przybył do naszego przedszkola w swoich magicznych saniach. Odwiedził każdą grupę indywidualnie, ale najpierw wszyscy zebraliśmy się na sali zabaw, by przywitać Mikołaja i zaśpiewać dla niego hymn akademii. I wiecie co się stało? Mikołaj miał dla nas niespodziankę! Przyniósł dla nas prezenty! Oczywiście nie mógł ich wziąć na salę zabaw (byłoby ich za dużo). Dlatego musieliśmy wypowiedzieć specjalne zaklęcie... i... stała się magia! Wszystkie prezenty pojawiły się w naszych salach! Wow! Mikołaj jest niesamowity i to był wspaniały dzień!

 

 • DSC_0305
 • DSC_0302
 • DSC_0292
 • DSC_0283
 • DSC_0280
 • DSC_0272
 • DSC_0260
 • DSC_0242
 • DSC_0229
 • DSC_0214
 • DSC_0213
 • DSC_0205
 • DSC_0193
 • DSC_0189
 • DSC_0180
 • DSC_0149
 • DSC_0136
 • DSC_0118
 • DSC_0095
 • DSC_0091

On 2nd day of December we began our journey through Canada - another english speaking country on our traveller's map.

Canada is a country full of animals: like beavers, bears and moose. That's way we played to be bear hunting for salmon in cold, mountain stream and made dams like beavers. Preschoolers find out also what Canada’s flag looks like (and they made it one for themselves), how their national anthem sounds like and what is Canada famous from. 

 

Drugiego dnia grudnia rozpoczęliśmy podróż po Kanadzie - kolejnym anglojęzycznym kraju na naszej podróżniczej mapie. 

Kanada jest krajem pełnym zwierząt, takich jak: bobry, niedźwiedzie i łosie. Dlatego też bawiliśmy się w niedźwiedzie polujące na łososie w zimnym, górskim potoku i robiliśmy tamy jak bobry. Przedszkolaki odkryły również jak wygląda kanadyjska flaga (a także zrobiły jedną dla siebie), jak brzmi ich narodowy hym, a także z czego znana jest Kanada. 

 

 • 263414994_285481466701805_1178299296607521276_n
 • 263177627_1046020079495383_8958830076854439430_n
 • 263023121_2066118950221036_1120949487819705020_n
 • 263017016_1557922661237633_383780815535150029_n
 • 262985237_374419477707555_8537605053938723516_n
 • 262949036_4824997147564780_3226092245695715035_n
 • 262940773_1079042929576820_6231946653501418028_n
 • 262855634_293336062568557_335857937885702584_n
 • 262731702_2689350584702125_6508339798424617598_n
 • 262726127_1131356177269350_6211321688236295092_n
 • 262708140_436378927846119_3167019005413241215_n
 • 262436678_577038976698744_850641754562680973_n

Last Friday of November was the perfect time to organize Fairy Magic Night. We combined Halloween and polish tradition "Andrzejki" to bring joy and fun to our preschool during sleepover. At first children went to playroom to meet a real magician. There was a lot of magic, illusion and laugh. After introduction preschoolers began filling challenges, which were prepared by our team : children made their own crystal ball, trusted faith with making a desert, experienced magic of science during experiments, made their wands and met a real monster (which was very friendly :D). After all of this challenges our magicians participated in magical ball - we were dancing and doing some magic! 

The real magic began later - when all kids went to sleep and slept very peacefully all night :D

We can't wait another Magic Night - C U in June! :)

 

Ostatni piątek listopada był doskonałym czasem na organizację Czarodziejskiej Magicznej Nocy. Połączyliśmy w niej Halloween i naszą polską tradycję.- Andrzejki, by wnieść radość i zabawę podczas przedszkolnego nocowania. Na początku dzieci udały się na salę zabaw by poznać prawdziwego magika. Było więc dużo magii, iluzji i śmiechu. Po wstępie przedszkolaki wypełniały wyzwania, przygotowane przez nas zespół: robiły własne kryształtowe kule, poddawały się losowi w przygotowaniu deseru, doświadczały magii nauki podczas eksperymentów, tworzyły różdzki i spotkały prawdziwego potwora (który okazał się być niezwykle miły). Po tych wszystkich wyzwaniach, nasi magicy uczestniczyli w magicznym balu - tańczyliśmy podczas niego i czarowaliśmy oczywiście. 

A prawdziwa magia rozpoczęła się później - wszystkie dzieci poszły spać i spały bardzo spokojnie przez całą noc :D

Już nie możemy się doczekać następnej Magicznej Nocy - do zobaczenia w czerwcu! 

 

 • PHOTO-2021-11-27-11-52-15
 • PHOTO-2021-11-27-11-52-14
 • PHOTO-2021-11-27-11-52-13
 • PHOTO-2021-11-27-11-52-13 2
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-37
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-37 2
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-36
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-35
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-34
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-34 3
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-34 2
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-33
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-33 3
 • PHOTO-2021-11-27-11-51-33 2
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-55
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-55 3
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-55 2
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-54
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-54 4
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-54 3
 • PHOTO-2021-11-27-11-50-54 2
 • 261966025_2644540965841115_2158614205059216904_n
 • 261690231_2376584642478762_2628006532037743116_n
 • 261523149_1265066050662115_7581485135135028760_n

D E C E M B E R - G R U D Z I E Ń

It’s time to continue our journey around english-speaking countries! Next stop: CANADA!

candyday

2.12.2021

Canada Day

On 1st day of December we will begin our journey through Canada - country full of animals, like beavers, bears and moose, maple syrup and passion for hockey. Preschoolers will find out what Canada’s flag looks
like, how their national anthem sounds like and what is Canada famous from.

1 grudnia rozpoczniemy naszą podróż przez Kanadę - kraj pełen zwierząt, takich jak: bobry, niedźwiedzie i łosie, syropu klonowego i pasji do hokeja. Przedszkolaki dowiedzą się jak wygląda flaga Kanady, jak brzmi ich narodowy hymn a także z czego najbardziej słynie tej północnoamerykański kraj.

W miniony wtorek jako zespół Akademii Happy Kids mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt powitać kolejne dzieci w gronie naszych Przedszkolaków. Tym razem to grupy Foxes i Parrots zaprezentowały wspaniały program artystyczny, by następnie złożyć przyrzeczenie i oficjalnie zostać pasowanymi na przedszkolaków. Tego dnia nie zabrakło uśmiechów, a także wzruszeń i poczucia dumy.  

Mamy nadzieję, że czas przedszkola będzie dla tych małych ludzi cudownym doświadczeniem - pełnym odkrywania siebie, poznawania nowych przyjaciół, uczenia się i zabawy!

Wszystkiego co Najlepsze nasze kochane Przedszkolaki! 

 

 • DSC_0081
 • DSC_0080
 • DSC_0052
 • DSC_0051
 • DSC_0050
 • DSC_0043
 • DSC_0035
 • DSC_0030
 • DSC_0027
 • DSC_0026
 • DSC_0021
 • DSC_0020
 • DSC_0019
 • DSC_0017
 • DSC_0015
 • DSC_0013
 • DSC_0011
 • DSC_0008

N O V E M B E R  -  L I S T O P A D

This month we will continue our journey around The United States of America!

 

concert

4.11.2021

Concert

On 4th day of November we will have special guests. We will hear a beautiful music played by professional musicians from Lower Silesian’s Philharmonic. We can’t wait to be a part of this amazing department of art again.

4 listopada będziemy mieć wyjątkowych gości w naszej Akademii. Będziemy słuchać pięknej muzyki granej przez profesjonalnych muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej. Nie możemy się doczekać by być znowu częścią tego niesamowitego „działu” sztuki.

Halloween is one of the most popular holiday in the United States. We also celebrated this special day. Our preschool was visited by vampires, ghosts, superheroes, witches and Jack o'Lanterns. After singing a "Knock, knock" song we started to go around Academy, which turned into a fascinted castle with mysterious rooms. So we ate apples like vampires, turned into stones like trolls, make delicious cookies in witch's house, make Jack o'lanterns, make scary faces like ghosts and try and touch many different slimy things. We hope that every guest had a great time :) C U next year bogeys! 

PS Thanks to all Parents for great "trick or treat" :)

 

Halloween jest jednym z najpopularniejszym świętem obchodzonym w Stanach Zjednoczonych. My również świętowaliśmy ten specjalny dzień. Nasze przedszkole odwiedziły wampiry, duchy, superbohaterowie, wiedźmy i Jack O'Lantern. Po wspolnym zaśpiewaniu "Knock, knock" zaczęliśmy zwiedzać Akademię, która zmieniła się w fascynujący zamek pełen tajemniczych pokojów. I tak: wgryzaliśmy się w jabłka jak wampiry, zastygaliśmy w kamienie jak trole, robilsmy przepyszne ciastka w domku wiedźmy, ozdabialiśmy dynie, robiliśmy straszne miny niczym duchy i dotykaliśmy (i robiliśmy) oślizgłe rzeczy (slimy). Mamy nadzieję, że nasi goście mieli świetną zabawę ! Do zobaczenia za rok Straszydła ! :)

PS Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wspaniałe "cukierek albo psikus" :)

 

 • lions17
 • lions16
 • lions15
 • lions14
 • lions13
 • lions12
 • lions11
 • lions10
 • lions9
 • lions8
 • lions7
 • lions6
 • lions5
 • lions4
 • lions3
 • lions2
 • lions
 • kittens6
 • kittens5
 • kittens4
 • kittens3
 • kittens2
 • kittens1
 • ducks7
 • ducks6
 • ducks5
 • ducks4
 • ducks3
 • ducks2
 • ducks1
 • bunnies13
 • bunnies12
 • bunnies11
 • bunnies10
 • bunnies9
 • bunnies8
 • bunnies7
 • bunnies6
 • bunnies5
 • bunnies4
 • bunnies3
 • bunnies2
 • bunnies1
 • halloween17
 • halloween16
 • halloween15
 • halloween14
 • halloween13
 • halloween12
 • halloween11
 • halloween10
 • halloween9
 • halloween8
 • halloween7
 • halloween6
 • halloween5
 • halloween4
 • halloween3
 • halloween2
 • halloween1

And again we had a pleasure in learning some english words during english workshops! This time we were thinkig about the weather. Miss Kasia prepared some exciting games and activities. So we were singins a GenkiEnglish song "What the weather like?", we were playing a cup game and we were excercising some weather yoga! It was a great fun! See U next time :)

 

I ponownie mieliśmy przyjemność nauki kilku angielskich słówek podczas warsztattów języka angielskiego. Tym razem rozmyślaliśmy o pogodzie. Pani Kasia przygotowanie kilka eksxytujących gier i aktywności. Śpiewaliśmy więc m.in. piosenkę "What the weather like?" z metody GenkiEnglish, graliśmy w kubeczkową grę, a także ćwiczyliśmy pogodową jogę. To była świetna zabawa! Do zobaczenia następnym razem!

 

 

 • parrots5
 • parrots4
 • parrots3
 • parrots2
 • parrots1
 • lions1
 • kangaroos4
 • kangaroos3
 • kangaroos2
 • kangaroos1
 • foxes2
 • foxes1
 • ducks4
 • ducks3
 • ducks2
 • ducks1
 • butterflies+dragonflies1
 • bees3
 • bees2
 • bees1
 • b&d4
 • b&d3
 • b&d2

What a week! The Indians came to our preschool last week. From Monday to Friday our preschoolers transformed into Native Americans. First they knew Indian's history and created their own new names - Cleever Eye, Brave Wolf. Of course every brave Indian has special make up - that's why all children painted their skin. After transfomation we came downstairs to meet shaman who sang and played with us ceremonial songs and fitted us for Indians. On the next days we did teepees and group totems. We finished Indian's week with plume's contest. Must be honest - we were amazed by plumes brough to academy. So we want to thank all Parents and our young Indians for commitment and creativity :) We decided to award every plum - everyone received a gift, and 10 of them we rewerded a little bit more :)

It was an exciting time and we're waiting for more!

 

Cóż to był za tydzień! Indianie przybyli do naszego przedszkola! 

Od poniedziałku do piątku nasze przedszkolaki przemieniały się w Rdzennych mieszkańcó Ameryki. Po pierwsze poznali historię Indian i stworzyli swoje własne, nowe imiona : Bystre Oczko czy Odważny Wilk. Oczywiście każdy odważny Indianin nosił specjalny makijaż - dlatego wszystkie nasze dzieciaczki pomalowały swoją skórę. Po tej transfomacji zeszliśmy na dół na spotkanie z Szamanem, który śpiewał i grał z nami ceremonialne pieśni i pasował nas na prawdziwych Indian. W następnych dniach budowaliśmy tipi i tworzyliśmy gruupowe totemy. Indiański tydzień zakończyliśmy konkursem na pióropusz. Musimy być szczerzy - byliśmy zachwyceni pióropuszami przyniesionymi do przedszkola. Dlatego chcielibyśmy podziękować Rodzicom i naszym Młodym Indianom za zaangażowanie i kreatywność. Zdecydowaliśmy nagrodzić każdy pióropusz, a 10 z nich odrobinę wyróżnić.

To był ekscytujący czas i już czekamy na wiecej. 

 

 • parada4
 • parada2
 • parada1
 • konkurs10
 • konkurs9
 • konkurs8
 • konkurs7
 • konkurs6
 • konkurs5
 • konkurs4
 • konkurs3
 • konkurs2
 • konkurs1
 • parrots4
 • parrots3
 • parrots2
 • parrots1
 • lions10
 • lions9
 • lions8
 • lions7
 • lions6
 • lions5
 • lions4
 • lions3
 • lions2
 • lions1
 • kangaroos6
 • kangaroos5
 • kangaroos4
 • kangaroos3
 • kangaroos2
 • kangaroos1
 • foxes
 • dragonflies2
 • dragonflies1
 • butterflies4
 • butterflies3
 • butterflies2
 • butterflies1
 • bees3
 • bees2
 • bees1

Świat zmysłów - świat nauki

 • przedszkole Happy Kids
 • przedszkole Happy Kids
 • przedszkole Happy Kids
 • przedszkole Happy Kids

Polecamy:

 • sala zabaw dla dzieci Jelenia Góra
 • szkola językowa w&w Jelenia Góra
 • Lunch Bar Euforia Jelenia Góra Zabobrze
 • Club Euforia Jelenia Góra
 • lekkie danie Jelenia Góra
 • Kova Developer Jelenia Góra
 • Euforia Jelenia Góra
pfr
Projekt graficzny: Vento Studio