Marta-DefińskaSwoją przygodę w pracy z dziećmi zaczęłam trzy lata temu w Akademii Happy Kids. Doświadczenie zawodowe zbierałam na początku w grupie żłobkowej, a obecnie jestem nauczycielem w grupie przedszkolnej.

Ukończyłam studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna  z terapia pedagogiczną (studia licencjackie) oraz pedagogika przedszkolna (studia magisterskie). Dodatkowo dla podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych od ponad roku uczęszczam na intensywny kurs języka angielskiego, a swoje umiejętności w tym zakresie przekazuję od niedawna dzieciom pod nadzorem metodyka języka angielskiego.

Moja pasja, jaką jest praca z dziećmi, przejawia się przede wszystkim w indywidualnym podejściu do każdego z wychowanków. Dzielę codziennie ich radości  i smutki, cenię  sobie ich szczerość i wdzięczność. Dzieci są dla mnie inspiracją i ogromną kopalnią wiedzy, c o potwierdzają także słowa Paulo Coelho:  „dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się  bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie.”

Największym sukcesem jest dla mnie obserwowanie  progresywnych zmian i postępów, jakie czynią każdego dnia. Dążę do tego, by dzieci czuły się swobodnie i bezpiecznie podczas pobytu w przedszkolu.